News

Yayınlar

“İş Kanunu Uygulama Rehberi” yayınlandı  Datassist İnsan Kaynakları, “Eğitim Yayınları ” serisinin ilk kitabını; “4857 sayılı İş Kanunu Uygulama Rehberi”ni yayınladı. Türk Çalışma Hayatı’na yeni bir yön veren ve 2003 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanmasına yönelik, bugüne kadar farklı kesimlere mensup kişiler tarafından çeşitli yorumlar …

Read More »

İdari Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2009 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 112 3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt …

Read More »

Gerekçeli İş Kanunu Metni

1. BÖLÜM “Genel Hükümler”   – Amaç ve Kapsam   – Tanımlar   – İşyerini bildirme   – İstisnalar   – Eşit Davranma İlkesi   – İşyerinin veya bir bölümünün devri   – Geçici İş İlişkisi

Read More »