News

Gerekçeli İş Kanunu Metni

1. BÖLÜM “Genel Hükümler”   – Amaç ve Kapsam   – Tanımlar   – İşyerini bildirme   – İstisnalar   – Eşit Davranma İlkesi   – İşyerinin veya bir bölümünün devri   – Geçici İş İlişkisi

Read More »