Yayınlar

“İş Kanunu Uygulama Rehberi” yayınlandı 

Datassist İnsan Kaynakları, “Eğitim Yayınları ” serisinin ilk kitabını; “4857 sayılı İş Kanunu Uygulama Rehberi”ni yayınladı.

Türk Çalışma Hayatı’na yeni bir yön veren ve 2003 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanmasına yönelik, bugüne kadar farklı kesimlere mensup kişiler tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Bunlar içinde akademisyenler vardı, iş adamları vardı, hukukçular vardı. Ancak pek azı uygulamacıydı. Bu nedenle de uygulamanın içinde olan SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişleri Bekir Geçer ve Dr. Cahit Evcil tarafından kaleme alınan bu çalışma ayrı bir önem taşıyor.

İş Kanunu Uygulama Rehberi, İş Yasası metnindeki sistematiğe uygun olarak aranan konulara kolayca ulaşımın mümkün olduğu, uygulamaya yönelik yorumlar ile yargıtay kararlarının ağırlıklı yer aldığı bir kaynak kitap niteliğinde.
Datassist İnsan Kaynakları’ndan temin edilebilecek ve İş Kanunu sistematiği içinde hazırlanmış kitapta yer alan konulardan bazıları şöyle:

– İş hukukunda temel ilke ve kavramlar
– İşyeri ve işçilerin bildirim usul ve esasları
– Konusu iş görme olan sözleşmeler ve iş sözleşmesi analizi
– Geçici, mevsimlik ve kampanya işlerinde işçi çalıştırma usul ve esasları
– Tüm yönleriyle iş güvencesi uygulaması
– İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde usul ve esaslar
– İhbar ve kıdem tazminatı uygulaması
– İşçi ücretlerinin belirlenmesi ve iş türlerine göre ücret belirleme yöntemleri
– İşyerinde işin düzenlenmesi, çalışma ve dinlenme süreleri
– İşçi sayısına bağlı işveren yükümlülükleri
– İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
– İş hayatının denetim ve teftişi
– İdari para cezaları, itiraz ve yargı yolları

İş Kanunu Uygulama Rehberi kitabını satın almak için http://kitap.bordronet.com.tr/ adresini tıklayabilirsiniz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

BEKİR GEÇER, SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişi

“Bu çalışmada, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda genel bilgilere yer verilmiş, ardından Avrupa Birliği’ne uyum perspektifi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğinin “eğitim” ve “güvenlik bilincini” esas alan yeni iş sağlığı ve güvenliği konsepti üzerinide durulmuştur.

Çalışmanın devamında Sosyal Sigortalar Yasası yönünden iş kazaları ve meslek hastalıklarının tanımı ve kapsamı değerlendirilmiş, iş kazasının meydana geliş sebepleri yanında iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda temel istatistik göstergelerinin yanısıra temel ilk yardım bilgisine de çalışma içinde yer verilmiştir.

Anayasamızdan yola çıkıp belirli yasalarda yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa metinleri sistematik biçimde bir araya getirilmiş, 4857 sayılı İş Yasası’na dayanılarak çıkarılan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere yer verilmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunu düzenleyen diğer yönetmeliklerle çalışma tamamlanmıştır.”

 

About admin

Check Also

missing-day.jpg

How to Calculate Missed Days in February?

February is the busiest month for the payroll and personnel who are responsible for computing …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *