Legal News

Is the Employer Entitled to Terminate Bonus Entitlement Unilaterally?

on .

There are no legal regulations defined concerning bonus entitlements. Bonus entitlements are regulated by mutual agreement between the employee and the employer. In that case, the bonus payments are considered as legal rights of the employee. Bonus entitlements are accepted as legal rights of the employee in an establishment that pays bonuses on a regular basis although there are no terms defining or regulating them. Termination of bonus entitlement in an establishment that regularly pays bonuses would mean a substantial alteration in labor contract and employment conditions. Changes in working conditions are regulated in Labor Law 4857 article 22.

What is the personal scope of Law no 5510 on Social Security and Health Insurance ?

on .

Law no 5510 on Social Security and General Health Insurance brings about innovations in health care field along with innovations in many other fields. When the law came into effect, there was ambiguity concerning the conditions and scope of the law as well as who and how to benefit from medical care. In accordance with the law, the persons under general health insurance are regulated in article 60...

Income Calculation Parameters in the Year 2009

on .

State withholdings (Social Security Institution premiums, income tax withholdings, etc.) are calculated in accordance with predetermined parameters. Within that framework, same parameters are subject to change inof January every year. The parameters applicable for the periods January-June and July-December are listed below...

Terms of Employment Statements for Different Business Lines

on .

 The employees who considered as insured under a service contract, latest within one day before recruitment, starting of professional training or apprenticeship are to be notified to the Institution with "Statement of Employment of Insured Persons" that is provided in Social Security Procedures Regulations. If employers don't give statement of employment on time, employers shall pay an administrative fine.

You will find below the period of notice for statement of employment for different business lines;

Definition of Minimum Living Allowance

on .

According to the regulations on article 32 of Income Tax Law no 193, with effect from 1 February 2008, minimum living allowance will be applied in taxation of wages.

 In accordance with regulation, after calculating the amount of tax the employees who receive income from wages, the amount of the minimum living allowance calculated in accordance with the regulations will be reduced from the payable income tax. According to this, the minimum wage rate effective as of the beginning of first fiscal year for employees aged 16 or more applies.
The tax assessment is charged at annual total minimum wage.

Yayınlar

on .

"İş Kanunu Uygulama Rehberi" yayınlandı 

Datassist İnsan Kaynakları, “Eğitim Yayınları ” serisinin ilk kitabını; “4857 sayılı İş Kanunu Uygulama Rehberi”ni yayınladı.

Türk Çalışma Hayatı’na yeni bir yön veren ve 2003 yılının Haziran ayında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanmasına yönelik, bugüne kadar farklı kesimlere mensup kişiler tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Bunlar içinde akademisyenler vardı, iş adamları vardı, hukukçular vardı. Ancak pek azı uygulamacıydı. Bu nedenle de uygulamanın içinde olan SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişleri Bekir Geçer ve Dr. Cahit Evcil tarafından kaleme alınan bu çalışma ayrı bir önem taşıyor.

İş Kanunu Uygulama Rehberi, İş Yasası metnindeki sistematiğe uygun olarak aranan konulara kolayca ulaşımın mümkün olduğu, uygulamaya yönelik yorumlar ile yargıtay kararlarının ağırlıklı yer aldığı bir kaynak kitap niteliğinde.
Datassist İnsan Kaynakları’ndan temin edilebilecek ve İş Kanunu sistematiği içinde hazırlanmış kitapta yer alan konulardan bazıları şöyle:

- İş hukukunda temel ilke ve kavramlar
- İşyeri ve işçilerin bildirim usul ve esasları
- Konusu iş görme olan sözleşmeler ve iş sözleşmesi analizi
- Geçici, mevsimlik ve kampanya işlerinde işçi çalıştırma usul ve esasları
- Tüm yönleriyle iş güvencesi uygulaması
- İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde usul ve esaslar
- İhbar ve kıdem tazminatı uygulaması
- İşçi ücretlerinin belirlenmesi ve iş türlerine göre ücret belirleme yöntemleri
- İşyerinde işin düzenlenmesi, çalışma ve dinlenme süreleri
- İşçi sayısına bağlı işveren yükümlülükleri
- İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
- İş hayatının denetim ve teftişi
- İdari para cezaları, itiraz ve yargı yolları

İş Kanunu Uygulama Rehberi kitabını satın almak için http://kitap.bordronet.com.tr/ adresini tıklayabilirsiniz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

BEKİR GEÇER, SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişi

"Bu çalışmada, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği konusunda genel bilgilere yer verilmiş, ardından Avrupa Birliği'ne uyum perspektifi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliğinin "eğitim" ve "güvenlik bilincini" esas alan yeni iş sağlığı ve güvenliği konsepti üzerinide durulmuştur.

Çalışmanın devamında Sosyal Sigortalar Yasası yönünden iş kazaları ve meslek hastalıklarının tanımı ve kapsamı değerlendirilmiş, iş kazasının meydana geliş sebepleri yanında iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda temel istatistik göstergelerinin yanısıra temel ilk yardım bilgisine de çalışma içinde yer verilmiştir.

Anayasamızdan yola çıkıp belirli yasalarda yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa metinleri sistematik biçimde bir araya getirilmiş, 4857 sayılı İş Yasası'na dayanılarak çıkarılan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklere yer verilmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunu düzenleyen diğer yönetmeliklerle çalışma tamamlanmıştır."

 

E-Mail Subscription

Stay updated by signing to our monthly newsletter