Legal News

Gerekçeli İş Kanunu Metni

on .

1. BÖLÜM "Genel Hükümler"

 

- Amaç ve Kapsam

 

- Tanımlar

 

- İşyerini bildirme

 

- İstisnalar

 

- Eşit Davranma İlkesi

 

- İşyerinin veya bir bölümünün devri

 

- Geçici İş İlişkisi

E-Mail Subscription

Stay updated by signing to our monthly newsletter